Hva leter du etter?

Vulkan har Norges største elbilpool

Helt nytt konsept for Oslo!

Norges største eiendomsutviklere med storskala elbildeling

Aspelin Ramm Eiendom, Selvaag Eiendom og Zero, i samarbeid med Hertz BilPool, lanserer Norges største elbilpool. Målet er å få ned klimagassutslippet gjennom å endre Oslofolks reisevaner og å redusere bilbruken.

– Hovedfokuset for prosjektet er å etablere elbildeling som en selvsagt del av bolig- og områdeutviklingen i Oslo, både for eksisterende og nye borettslag og sameier. Næringslivet viser også med dette at de forbereder seg på å leve uten bil i sentrum, sier Eivind Thorne, Manager for Hertz BilPool.


Showroom på Vulkan

Bildeling er i ferd med å bli et reelt alternativ til privatbilen. Det som startet som private initiativer i sameier og boligbyggerlag, er i ferd med å bli en stor næring med profesjonelle aktører og innovative løsninger. Vulkan er ett av flere områder av Oslo bilpoolen fornyes med el-biler ettersom det forventes vekst i både bruken av bildeling og preferanse bland brukerne om å kjøre mer miljøriktig. På Vulkan etableres Norges største showroom for elbildeling hvor brukerne kan velge mellom en rekke modeller, og ambisjonen er å kunne fornye flåten løpende med de nyeste modellene som brukerne kan teste ut. Til åpningen kommer Byråd for byutvikling Hanna E- Marcussen (MDG), sammen med pressen.

– I Europa er det i dag mer enn 500 000 brukere av bildeling. Dette forventes å øke til fem millioner eller mer innen 2020. Vi har bare så vidt sett starten når det gjelder bildeling. Samtidig ønsker vi å stimulere til økt bruk av elbiler også i bildelingsordningene i våre prosjekter. Denne typen bildeling er bra for miljøet og bra for lommeboka. Vi skal etterstrebe å etablere flere bildelingsordninger med elektriske bilde på egnede eiendommer, sier Isak Oksvold, direktør for miljø- og samfunnsansvar i Aspelin Ramm Eiendom.

Selvaag Eiendom tenker på samme måte.

– Tjuvholmen, Colosseum og Løren er noen av de områdene vi utvikler, og her kommer det gode tilbud knyttet til elbildeling. Det vi nå gjør sammen med Aspelin Ramm Eiendom, Zero og Hertz er et pionerarbeid som jeg tror byutviklere i flere land vil være nysgjerrige på, sier Martin Haanes, direktør utvikling i Selvaag Eiendom.


Bygger på eksisterende erfaring

Hertz er Norges ledende bilutleieselskap og også den største kommersielle aktøren innen bildeling. Totalt inkluderer ordningen 100 biler og 2000 medlemmer. Ordningen Hertz BilPool har vokst med cirka 50 prosent per år de seneste årene.

– Det første konkrete vi gjør i dette felles prosjektet er å plassere ut flere typer elbiler og å bygge ladestasjoner til disse. Det vi overordnet vil oppnå er å stimulere Oslofolk til å knytte seg til en bildelingsordning snarere å eie egen bil, dernest å bidra til at man etterspør ladbare biler når man skal leie. Da får vi optimal miljøgevinst, sier Eivind Thorne i Hertz BilPool.


Langsiktig mål

Byfortetting, miljøhensyn og sosiokulturelle endringer knyttet til delingsøkonomien, er viktige drivkrefter for denne bildelingstrenden. Dette kombinert med nye og brukervennlige teknologiske løsninger gjør bildeling til et reelt alternativ for mange fler. Å gå fra fossil til fornybart drivstoff, kombinert med god kollektivtrafikk vil alltid være det viktigste, men skal vi komme til en utslippsfri transportsektor er vi avhengige av gode bildelingsordninger med ladbare biler og nye forretningsmetoder for mobilitet, mener miljøorganisasjonen Zero.

– Rapporter viser at en bildelingsbil erstatter 9-15 privatbiler, og at de som deler bil også bruker kollektivtransporten mer enn andre. I tillegg viser dette prosjektet at vi kan ha bildeling kun med ladbare biler. Dermed får man samlet en betydelig miljøeffekt av gode, tilgjengelig og brukervennlige bildelingsordninger. Det er veldig bra at de store eiendomsutviklerne nå virkelig har fått øynene opp for å tilrettelegge for bildeling, sier Ingvild Kilen Rørholt i Zero.


Enova

Prosjektet er støttet av Enova for å utvikle konsepter og forretningsmodeller for elbildeling. Åpningen av Vulkan som elbilshowroom er første steget for å finne ut om markedet ønsker å ta i bruk bildeling og finne hva som må til for å velge elbil. Prosjektet er spesielt rettet mot bolig og områdeutvikling i byer, samt mot eksisterende borettslag og sameier.

 

Pressemelding, november 2015

Du finner elbilpoolen i Vulkan p-hus i 2. etg. For å leie deg en elbil, gå inn her: https://www.hertzbilpool.no/