Hva leter du etter?

Miljø- og byutvikling

Vulkan er nærmest selvforsynt med energi til oppvarming og kjøling. Vi deler funksjoner som energi, arealer og tjenester for en smartere by.


Sharing is caring

I utviklingen av Vulkan har vi tatt utgangspunkt i at ressurser; arealer, utstyr, energi, byrom kan og bør deles slik at disse blir utnyttet mer effektivt. Eksempler på denne tenkningen er områdets kantine. En kantine er et område som står tomt i 23 av døgnets 24 timer. På Vulkan fungerer frokost- og middagsrestauranten hos PS:hotell som kantine for de som jobber på området.

Det er også etablert en bildelingsordning på Vulkan, hvor det er mulig for alle å leie personbiler og varebiler på timesbasis for å få gjort unna ærender. Løsningen gjør det enklere for enkeltpersoner og bedrifter å være uavhengig av egen bil. I parkeringshuset er det også etablert over hundre ladestasjoner for elektriske biler og innendørs sykkelparkering i P1 og P3.

Vulkan energisentral

Vulkan har en egen energisentral hvor varme og kjøling deles mellom bygningene og forbrukspunktene. Overskuddsvarme som genereres fra kjøling av mat og lokaler brukes til romoppvarming og forvarming av varmtvann. Slik deles energien, og ressursene utnyttes maksimalt. Når byggene trenger mer energi enn det som er tilgjengelig som overskudd til deling, hentes det ekstra energi fra geobrønner som er boret 300 meter ned i bakken.

Aspelin Ramm har i samarbeid med ORAS, Abicon Elektro og Norconsult laget en nettbasert animasjon av Vulkan energisentral i sanntid – minutt for minutt. Hensikten er å spre informasjon om hvordan lokale energikilder kan tas i bruk. Se hvordan det står til i energisentralen akkurat nå: www.energisentralen.no.

Miljøeffektive bygninger og fornybar energibruk

Vulkan huser Norges første hotell i energiklasse A; Scandic Vulkan, og et av landets første kontor og forretningsbygg som er bygget i energiklasse A; Bellonahuset.

Bellonahuset er utviklet i et samarbeid mellom Aspelin Ramm, Miljøstiftelsen Bellona og FutureBuilt. I prosjektet er det lagt stor vekt på å benytte miljømerkede materialer og materialer med et lite klimafotavtrykk. Bellonahuset er også en integrert del av energiforsyningen til Vulkan. Bellonahusets fasade produserer solvarme, som via den lokale energisentralen, distribueres som romoppvarming og varmtvann til områdets brukere. På sommerhalvåret kan hotellgjester og beboere nyte solvarme produsert av solfangerne på Bellonahusets sydfasade. Vulkan energisentral er videre integrert mot byens fjernvarmeforsyning som fungerer som topplast og reserve.

Vulkan bigård

På taket mellom Mathallen og Dansens Hus står verdens flotteste bikuber. Med Vulkan bigård bringer vi flere bier til byen, og bidrar i den verdensomspennende dugnaden for å redde biene. De siste årene har milliardevis av bier dødd. Dette er et stort problem fordi bier er blant de viktigste matprodusentene i verden, de sørger også for pollinering og bestøving som gavner planteveksten i områdene rundt.

Langs Akerselven, i Telthusbakken og rundt Gamle Aker Kirke finner biene gode kilder til pollen, nektar og vann, som er deres mat, og som i løpet av sommersesongen blir til Vulkanhonning. Honningen kan kjøpes på Torget i Mathallen. Mer kortreist blir det ikke!

Initativtaker og birøkter er Alexander Heier Du Ritz. Bikubene er designet av Snøhetta.

Her kan du følge med på hvor mye honning det er i kubene. For mer lesning om bier i byen kan du lese en masteroppgave med Vulkan Bigård som tema her.

Miljølaboratorium

Vulkan, som er i kontinuerlig endring og utvikling, er vårt ”miljølaboratorium”, hvor det prøves ut nye og innovative miljøløsninger. Vulkan er et tett område som deles av mennesker som bor, jobber, studerer, trener og er gjest her, og alle disse bidrar til å gjøre området til et hyggelig sted. Se Byvettreglene for tips til hvordan vi kan gjøre hverdagen og byen et bedre,  dette er retningslinjer som vil gavne ethvert sted der folk ferdes.