Hva leter du etter?

Midlertidig stenging av Vulkangata

Vulkangata vil stenges i forbindelse med Fredensborg Eiendom sine byggearbeider i Møllerveien 4, på byggeplass rett ovenfor Dansens Hus.

Fredag 15.06 mellom kl 12.00 og kl 16.00 – det legges plattendekker, som ikke er støyende arbeid.

Fredag 22.06 mellom kl 12.00 og kl 17.00 – det støpes med pumpebil, noe støyende arbeid.

En gangsone på 1.5 meter vil holdes åpen under arbeidene, men kjøretøy kommer ikke gjennom.