Hva leter du etter?

Notes on Frailty/En liste over ting han sa

Ingun Bjørnsgaard Prosjekt: 

To forestillinger på en kveld: Notes on Frailty for fire kvinnelige dansere, og En liste over ting han sa for fire mannlige dansere.

Notes on Frailty
mottok strålende kritikker etter urpremieren under CODA-festivalen i oktober 2017. Nå er suksessen tilbake, denne gangen utvidet med den nye forestillingen En liste over ting han sa.

Notes on Frailty er en musikalsk og bevegelsesmessig studie av det «feminine», med den franske filosofen Simone de Beauvoirs Det Annet Kjønn som litterær inspirasjonskilde. I nært samarbeid med fire betrodde dansere, undersøker Ingun Bjørnsgaard den franske filosofens begrepspar knyttet til kvinnelig transcendens og mannlig immanens, og den fine linjen mellom menneskelig skjønnhet og skrøpelighet.

Kulturelle forestillinger om kjønn er på spill, innenfor Ingun Bjørnsgaards visuelle dramaturgi og unike kombinasjon av koreografisk detaljrikdom og dagligdags teatralitet. Notes on Frailty utfolder seg som en live komposisjon i forholdet mellom dans og elektronisk og akustisk musikk, fremført av komponisten selv, Christian Wallumrød, på scenen.

De fire kvinnene deler indre konflikt, men også en lengsel mot å overskride ensomhet. Danserne snubler i hverandres tilbøyeligheter og bryter ut i soloer som skifter mellom rent nærvær og dynamisk ekspansjon. Fysiske fragmenter, samplet fra en klassisk 50-talls ikonografi, forskyves og faller tilbake til kroppens hverdagslighet. Det koreografiske språket peker på den kroppslige konstruksjonen av kvinnelighet, i tråd med Beauvoirs situasjonsbaserte forståelse av kjønn, bortenfor dualiteten mellom biologi og samfunn.


En liste over ting han sa

Urpremieren En liste over ting han sa er et selvstendig koreografisk verk som samtidig utspiller seg i dialog med Notes on Frailty. Det er første gang Bjørnsgaard koreograferer bare menn. Forestillingen går videre i undersøkelsene av kompleksiteten i kjønn som kategori hos Ingun Bjørnsgaard Prosjekt.

Fire mannlige dansere beveger seg i solistiske sekvenser og dynamiske møter dem imellom som kjenner på tyngden av menneskelig eksistens.

Spørsmål om kjønn har gjennomgående vært et ledemotiv hos Ingun Bjørnsgaard i en ambivalent lek med identitet og relasjoner. Gjennom danseriske abstraksjoner og forholdet til det musikalske, videreutvikler danserne kompaniets utforskning av det moderne menneskets motsetningsfylte skjørhet.

Ludvig Daae danser for første gang i Ingun Bjørnsgaard Prosjekt, sammen med Vebjørn Sundby, Erik Rulin og Matias Rønningen som lenge har vært sentrale utøvere i kompaniet. Forestillingen utdyper affiniteten for en taktil og sanselig kompositorisk relasjon mellom bevegelse og musikk som kjennetegner Ingun Bjørnsgaards arbeid. Det danseriske og det musikalske veves sammen i subtile koreografiske observasjoner av det kvinnelige og mannlige på tvers av kjønn.