Hva leter du etter?

Koreografilaboratoriet

Fem unge koreografer til Koreografielaboratoriet 2018.

De utvalgte kunstnerne er:
Inés Belli med Postmodern cool
Karen Lynne Bjerknesli/Aslak Aune Nygård med Jeg er en hermafroditt
Ida Frømyr Borgen med Sart ansikt/hodeløs kropp
Mina Weider med XX
Deep Down Dopeizm med Uten tittel

I utvelgelsen har juryen lagt vekt på kvalitet og variasjon i formspråk, uttrykk og vilje til risiko. Juryen uttrykker at de har valgt arbeider som evner å materialisere en original idé til et særegent kunstnerisk uttrykk.Her er juryens begrunnelser for de utvalgte arbeidene:

Inés Belli

Postmodern cool er et helhetlig og konsekvent prosjekt som gjennom en delikat bruk av tid og timing, overrasker og begeistrer. Arbeidet er både en hyllest, en dekonstruksjon og rekonstruksjon av trad-jazz og inspirert av postmodernismens brudd med form, konvensjon og forventning.

Karen Lynne Bjerknesli og Aslak Aune Nygård

Duetten Jeg er en hermafroditt er et særegent og poetisk arbeid med en kresen, nyansert tilnærming til tid og bevegelse, og et overraskende forhold mellom positur og fremdrift. Kunstnerne forholder seg til et utvidet menneskelig register som utfordrer hva kropp, kjønn og seksualitet er.

Ida Frømyr Borgen

Soloen Sart ansikt/hodeløs kropp er et stilistisk gjennomført arbeid, der kroppen, bevegelsene og det visuelle materialet går inn i en større koreografisk helhet. Soloen arbeider med et lekent forhold til persepsjon gjennom å sette gjenkjennelige elementer opp mot det tilsynelatende forvrengte.

Mina Weider

Kunstneren viser en sterk evne til å materialisere og veksle mellom flere pågående kroppslige prosjekt, musikk, lyd, objekt, kostyme og scenografi og samtidig skape en tydelige komposisjon over tid. I XX vil kunstneren videreføre en fragmentarisk undersøkelse av dans, objekt og kostymer og materialisere dette i en episodisk form.

dEEp doWN dopEiZM

dEEp doWN dopEiZM er en erfaren og etablert gruppe som viser et stort potensiale for utvikling av sitt eget sceniske uttrykk. De ønsker å ta risiko gjennom å utfordre og samtidig videreutvikle den urbane tradisjonen de selv står i. I dette arbeidet ønsker gruppen å utvikle nye koreografiske metoder, arbeide i et mindre format og eksperimentere med det sceniske uttrykket og relasjonen til publikum.

Juryen har bestått av dansekunstnerne Janne-Camilla Lyster , Øyvind Jørgensen og Solveig Styve Holte.