Hva leter du etter?

Janne Camilla Lyster – Skjønnhet I-X

Tre dansere og én pianist inviterer publikum inn i et kontemplativt scenisk rom i forfatter og koreograf Janne-Camilla Lysters nye arbeid.

Til grunn for Skjønnhet I-X ligger et partitur som består av ti koreografiske dikt – dikt som innehar en koreografisk kapasitet, og som kan leses både som poesi og dans. Partituret vil bli omskapt gjennom dansernes og pianistens lesning og praksis, ved at de etablerer et sensorisk forhold til teksten.

Tid og lys, bevegelse og lyd veves sammen i en syklus hvor enkelhet, fortrolighet og forgjengelighet danner mønstre og teksturer – med en presisjon som åpner for det ikke forestilte.

Verkets ti deler:

I               Transparens A

II              Transparens B

III             Sirkel

IV             Ett hundre feiltrinn

V              Kjærlighet

VI             Hvordan snakke A

VII            Hvordan snakke B

VIII           Blomster

IX             Hemmelig hest

X              Tid

I forbindelse med forestillingen vil det være mulig å bevege seg gjennom en utstilling av partituret i foajeen.