Hva leter du etter?

Haugen produksjoner – Pust

Pust 28.–29. september

Å puste er det først og siste vi gjør. Vi puster omtrent 10.000 liter om dagen. Uten pust, intet liv.

En fascinasjon for bevegelser vi alle deler og ofte tar for gitt, er utgangspunktet for PUST som befinner seg i skjæringspunktet mellom installasjon, konsert og dans. Forestillingen begynner med at tre utøvere går over et grått stoff som langsomt fylles med luft. Til sist forsvinner utøverne i foldene av det som etterhvert blir en 12 x 18 meter stor oppblåsbar boble, og publikum inviteres inn. Inne i bobla er det glidende overganger mellom utøvere og publikum. Dans og elektronisk lyd kommuniserer åpent og abstrakt med hverandre – noen ganger hardt og høyt, andre ganger mykt og stille, mens tekstfragmenter minner oss på livets opprinnelse og eksistens. Boblens form er i stadig endring og gjør at også publikum må forflytte seg med mulighet til nye perspektiver og refleksjon. Puster jeg hardt og lite, langsomt eller mykt? Hvor mange flere ut-puster finnes fortsatt i meg…?