Hva leter du etter?

Bopera

Hva skal til for å oppleve og føle tilhørighet? For barn fra fire år.

Skjeldal/Solli/Elle/Iden/Nilsen-Love/Belgau/Bjørnseth/Kvam Olsen.

Bopera er en sjangeroverskridende forestilling, en form for all-kunstverk for barn fra 4 år og oppover, som også kan anbefales til ungdom og voksne. En transformerbar vogn blir til et gigantisk musikkinstrument og er omdreiningspunktet som driver BOPERA i gang. Et lyttende maskineri av sang, dans, teater og performance-kunst hvor forestillingen stiller spørsmål ved ulike former for det å bo og leve i vår tid.

I tråd med opera i betydningen verk – et stykke arbeid, inntar kunstnerne scenen som et kollektiv eller som arbeidere. Vognen settes i bevegelse, et manuelt, lydlig maskineri, et hav av stemmer og et visuelt og sanselig landskap folder seg ut. En reise begynner og har vart en stund.

Hva kan det innebære å reise, å bo og slå seg ned på ukjent sted, å være en fremmed? Å kjenne på midlertidig tilknytning, oppbrudd. Å være på flukt fra noe, er noe helt annet enn å være frivillig omreisende.