Hva leter du etter?

Bacchae – Prelude to a Purge

Gresk tragedie blir heftig dans. Visuelt slående, eksistensialistisk og til tider crazy.

Marlene Monteiro Freitas, opprinnelig fra Kapp Verde, har gjort furore over hele Europa med sine forestillinger. Også her i Norge har hun fått stor oppmerksomhet og et entusiastisk publikum gjennom flere forestillinger bla. på Black Box Teater. Nå er det en klassisk, gresk tragedie – Euripdes: Baccantinnene – hun gyver løs på.

I Bacchae – prelude to a purge (renselse), har hun samlet åtte dansere og fem trompetister til en oppdatering av klassikeren som er både heftig og nyskapende, med en tydelig Freitas-signatur. Hun bruker Euripides´ tematikk med orden og fornuft på den ene siden og irrasjonalitet og beruselse for å utvikle en eksistensiell trip som visuelt er inspirert både av karnevalet i hennes hjemby Kapp Verde, mytologi og pop-kulturelle referanser.

Hos Euripides er delirium, irrasjonalitet, hysteria og galskap snudd opp ned, fra illusjon til blindhet og fra blindhet til åpenbarelse. Raseri og lengselen etter fred, grusomhet og ønsket om et enkelt og fredfylt liv er motsatser som artikuleres i forestillingen. Motsatte og motsigende retninger, sammenstøt mellom uforenlige elementer, utfordring av sosiale strukturer og regler, tro og overtro blir stress testet… Mirakler! Dette er den moralske og estetiske verdenen som Euripides inviterer oss inn i, en verden som leder oss inn i dybdene av den menneskelige psyken, via krefter som overgår rasjonaliteten.