Hva leter du etter?

PS:hotell møterom

Utleie av møterom

«Lille møterommet»
12 personer, totalt 20kvm

«Akerselva»
98 kvm
Klasserom: 40 personer
Kino: 48 personer
Styrebord: 16 personer
Hestesko: 24 personer
Styrerom: 12 personer
Middag sittende: 50 personer

«B2»
Totalt 68 kvm
Klasserom: 26 personer
Kino: 42 personer
Styrebord: 16 personer
Middag sittende: 30 personer