Hva leter du etter?

Kyrre Texnæs Studio

Kyrre Texnæs Studio er et produksjons- og visningsrom for utøvende kunst og bevegelse.

Studioet brukes av danse- og teaterkompanier, kreative grupper og bedrifter, og andre som på en eller annen måte vil skape gode bevegelser.

Scenelys, lydanlegg og projektorer sørger for spennende stemninger til forestillinger, kurs og events. Her kan du bli inspirert bare ved å kikke inn i vinduene.

Studioet er 100 kvm, 4,5 meter under taket og har plass til omkring 30-60 personer avhengig av type aktivitet. Kyrre Texnæs Studio samarbeider med andre aktører på Vulkan ved eventer o.l. ved å stille lokaler og/eller kreative krefter til disposisjon.

Studioet drives av Kyrre Texnæs, Creator of Movements AS.