Hva leter du etter?

Helseforum for kvinner

Uavhengig og idealistisk organisasjon

Helseforum for kvinner (HFK) er en uavhengig og idealistisk organisasjon som arbeider for å bedre kvinner og barns levekår og bidrar til selvhjelp og inkludering i samfunnet.

HFK tilbyr lavterskel fysisk aktivitet, veiledning i egeninnsats, samtaler og hjelp i kommunikasjon med tjenesteapparatet. Brukerne er fra over 40 ulike etnisiteter fra store deler av verden, også etnisk norske og europeiske.

Kvinner bosatt i Oslo er velkommen til en flerkulturell møteplass. Her møter man andre i samme situasjon og kan utvide sitt sosiale nettverk, praktisere norsk språk, delta i grupper og få informasjon om kosthold og annen egeninnsats i uformelle og trygge omgivelser.

Flere opplever at tiltaket gir bedre helse både mentalt og fysisk, reduserer sykefravær og øker aktiviteten i samfunnet, samt fører til bedre helse og livskvalitet til både barn og eldre.

Kvinner med migrasjonsbakgrunn og etnisk norske/europeiske kvinner deltar sammen på lik linje og møtes på tvers av bakgrunn, kultur, religion, språk og livssituasjon. Hos HFK deler man erfaringer og hjelper hverandre.