Hva leter du etter?

Einar Granum Kunstfagskole

Kunst- og designfag eller arkitektur

På Einar Granum Kunstfagskole får du et solid grunnlag for høyskolestudier i kunst- og designfag eller arkitektur, eller til å prøve ut om fagområdene passer for deg.

I dag etterlyses kreativ innovasjon innenfor alle fagfelt. Som student på Einar Granum Kunstfagskole får du hjelp til å utfordre dine iboende evner uansett ambisjonsnivå. Du får tid og rom til å utforske gamle teknikker og eksperimentere med nye.

Det legges stor velt på veiledning, skolen er opptatt av å trygg plattform for ettertanke og faglig progresjon.

Einar Granum Kunstfagskole eies av en stiftelse, og er godkjent som en to-årig privat fagskole med tilskudd til drift fra Kunnskapsdepartementet. Utdanningstilbud er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).