Hva leter du etter?

Bellona

Bellona holder til i et av Norges mest energieffektive kontorbygg

Miljøstiftelsen Bellona er en uavhengig ideell stiftelse som arbeider for å løse verdens klimautfordringer blant annet gjennom å identifisere og gjennomføre bærekraftige klimaløsninger. Vi arbeider med økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse. Bellona er engasjert i de viktigste nasjonale og internasjonale miljøspørsmål i verden i dag. Bellona holder til i Bellonahuset som er uviklet i et samarbeid mellom Aspelin Ramm, Miljøstiftelsen Bellona og FutureBuilt. Les mer om bygget her