Hva leter du etter?

100 moderne og sikre ladepunkter for elbil i Vulkan p-hus

Det har de siste ukene blitt jobbet med å oppgradere og utvide ladetilbudet i P-huset på Vulkan. Arbeidet har resultert i 100 nye og moderne ladepunkter, som nå erstatter alle tidligere eksisterende ladepunkt. Laderne er basert på Type 2 kabel, og de som tidligere har ladet med husholdningskontakt må kjøpe type 2 kabel. De er tilgjengelig fra flere leverandører.

I forbindelse med oppgraderingen vil det også innføres brukerbetaling for ladepunktene. Tilgang og betaling vil håndteres av Fortum Charge & Drive. Tilgang vil skje gjennom ladebrikke, SMS eller app som kan lastes ned til smart-telefon. Foreløpig er lading gratis med unntak av hurtiglader hvor det er betaling. Pris for hurtiglading  er NOK 2,50 pr minutt. Det betales kun for tiden som medgår til lading. Det vil innføres betaling på alle ladepunkt i 2017. 

Sammen med Vulkan Eiendom AS og Oslo kommune, skal Fortum drifte de 100 ladepunktene i Vulkan p-hus. Et ladeanlegg som vil gi elbilister full ladefleksibilitet når anlegget er i full drift til sommeren.  Anlegget er nå inne i en  innkjøringsfase, hvor alle ladeboksene er klare til bruk, men hvor det vil forekomme mindre arbeid i det bakenforliggende styringssystemene. 

Anlegger vil når det står helt ferdig bestå av:

  • 100 ladepunkter for elbil i tillegg til 2 hurtigladestasjoner
  • Batterier benyttes for å balansere faseskjevheter og redusere topper i strømnettet. Dette gjør at det elbilister kan få mer effekt på hvert enkelt ladepunkt
  • Oslo kommune tilbyr beboerparkering på gitte tidspunkt. Registrerte beboere i nærliggende bydeler vil kunne parkere  og lade gratis med 3,6 kW effekt. Over 3,6 kW betales normal pris.
  • Det tilbys lading  på p-plasser for folk med nedsatt funksjonsevne
  • Ladeanlegget vil deretter videreutvikles første halvår 2017 for også å tilby:
  • Valg av ladehastighet på skjerm ved laderen eller ved hjelp av en app. Dermed betaler man kun for den effekten man har behov for 
  • Det vil bli mulig å reservere ladeplasser via app
  • Effektbalansering med batterilager på 50 kW
  • Anlegget forberedes for såkalt «vehicle to grid», det vil si at man i tillegg til å mate strøm inn på elbilens batteri også kan hente strøm fra batteriet ved behov, slik at bilen tar seg av effektregulering av anlegget. Dette vil kunne gjøre lading av elbil enda billigere i fremtiden

Mer Info: www.fortum.no/vulkan